Jogp

Certificering af brand og statik

Ingeniørfirmaet

Certificering af brand og statik

Fra d.1.1.2020 trådte nye regler i kraft for byggesagsbehandling i forbindelse med den hyppigt omtalte “certificeringsordning”. Disse regler gør, at Kommunen ikke længere bruger tid på statik og brandforhold i byggesagsbehandling indsendt efter 1.1.2020. Dette betyder at alle byggeprojekter, der hører under konstruktionsklasse 2, 3 og 4 skal certificeres af en certificeret statiker og/eller certificeret brandrådgiver.

Den nye cerificeringsordnings fordele

Den nye certificeringsordning vil formindske kommunernes arbejde og øge processen af sagsbehandling for bygherre, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dokumentation og kvalitetskontrol af statiske forhold skal behandles af certificeret statiker.

Her fremgår nogle af de fordele certificeringsordningen bringer:

  • Kvalitetskontrol får skærpet opmærksomhed og bliver mere effektive
  • Sagsgangene for bygherrerne øges
  • Bygninger i alle konstruktionsklasser dokumenteres og tilses med samme store omhyggelighed
  • Fagligheden hos ingeniører forbedres og opretholdes med løbende re-certificering

Alt dette er til fordel for bygherrerne.

Processen

Igangsætning – Til at starte med skal den certificerede statiker/brandrådgiver skrive en starterklæring, på baggrund af det samlede projektmateriale, derefter kan byggeriet igangsættes.

Dokumentation – Den certificerede statiker/brandrådgiver er med i hele byggeprojektet og sørger for, at projektmaterialet følges under udførelsen. Projektmaterialet dokumenteres løbende ved tilsyn på byggepladsen, hvor den certificerede vil kontrollere om projektmaterialet bliver overholdt.

Kan projektmaterialet ikke dokumenteres tilstrækkeligt risikerer den certificerede ikke at kunne skrive en sluterklæring. En ibrugstagningstilladelse vil i så fald ikke blive givet før der foreligger en sluterklæring fra den certificerede.

Afslutning: Når hele byggeprocessen er afsluttet og der står et færdigt byggeri skal den certificerede ud fra sine tilsyn under processen samle det hele til en sluterklæring. Herefter kan bygherre få sin ibrugstagningstilladelse.

Det gælder ikke alle byggesager

Hvis din byggesag går under Konstruktionsklasse 1 (altså KK1), er du undtaget for disse nye regler for byggesagsbehandling. Dette betyder, at det ikke er nødvendigt at få dit byggeprojekt certificeret af en certificeret statiker/brandrådgiver.

For eksempel gælder certificeringsordningen ikke for enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel

Luk menu